Polityka prywatności i cookies www.twogecko.pl

Wprowadzenie poniższego opisu plików cookies, tzw. „ciasteczek” ma za zadanie m.in. zaznajomić Państwa z zasadami ich umieszczania na komputerze, rodzajami plików wykorzystywanych przez nasz serwis oraz metodami i możliwościami ich usuwania lub blokowania.

1. Co to są pliki cookies?

Termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podczas przeglądania witryny internetowej plik cookie umieszczony w urządzeniu wyśle określoną informację do przeglądarki. Pliki cookies są obecnie bardzo rozpowszechnione i wykorzystywane przez większość serwisów internetowych. W efekcie ich stosowania serwisy te mogą być bardziej sprofilowane na działania korzystających z nich użytkowników. Szersze informacje na temat działania plików cookies znajdują się m.in. na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

2. Czym są pliki cookies zewnętrzne i wewnętrzne?

W serwisie możliwe jest wykorzystywanie zarówno plików wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies wewnętrzne oraz uzyskującym do nich dostęp jest TwoGecko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-381, ul. Powstańców Śląskich 20B, dalej jako „Operator Serwisu”. W przypadku plików zewnętrznych ich operatorem jest podmiot trzeci, niezależny od operatora serwisu. W przypadku takich plików Operator serwisu nie korzysta z informacji dostarczanych przez takie pliki cookie. Informacjami tymi zarządza wyłącznie dany podmiot trzeci zgodnie z jego polityką prywatności oraz z jego własną polityką cookies.

3. Czym są pliki cookies tymczasowe i trwałe?

Operator serwisu może umieścić zarówno pliki cookie tymczasowe (session cookies), jak i trwałe (persistent cookies). Pliki trwałe utrzymywane są po zamknięciu przeglądarki internetowej, natomiast tymczasowe wygasają z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej i korzystania z serwisu.

4. Czy możliwe jest usuwanie i nieinstalowanie plików cookies?

Tak, użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Przeglądarki mogą również zablokować na żądanie użytkownika wszystkie pliki cookies.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. Czym skutkuje nie obsługiwanie plików cookies pochodzących z naszego serwisu?

Ograniczenie stosowania plików cookies w ustawieniach przeglądarki skutkować może ograniczeniem wybranych funkcjonalności serwisu przykładowo – brakiem zapisu informacji wprowadzonych przez Użytkownika Serwisu w formularzach, co oznaczać będzie konieczność wprowadzania wszystkich informacji od nowa do wcześniej wypełnionych formularzy. Jeśli obsługa plików cookie w przeglądarce została włączona, a mimo to nadal wyświetlany jest komunikat błędu o wyłączonej obsłudze ciasteczek, sugerowane jest otwarcie nowego okna przeglądarki. Zdarza się, że pliki cookie nie są poprawnie obsługiwane, gdy używanych jest wiele kart w jednym oknie przeglądarki.

6. Jakie pliki wykorzystuje i jakimi plikami zarządza Operator Serwisu ?

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tychże stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2. utrzymywania oraz korzystania w przyszłości przez Użytkownika z informacji wprowadzonych jednorazowo przez Użytkownika w formularzach, z których Użytkownik korzysta w Serwisie (tzw. flash cookies – dostępne tylko po stronie komputera klienta).  Ponadto Operator Serwisu uzyskuje dane o czynnościach Użytkownika na stronach serwisu w celach prowadzenia statystyk co pozwala na optymalizację treści serwisu i działania udostępnianych aplikacji

Oprócz powyższych działań Operator Serwisu korzysta w serwisie również z usługi Google Adwords. Funkcja śledzenia konwersji w systemie AdWords korzysta z plików cookie. Funkcja ta dodaje pliki cookie po kliknięciu wyświetlanej użytkownikowi reklamy, w konsekwencji czego dochodzi do monitorowania przeprowadzonej sprzedaży albo innych konsekwencji wyświetlanej reklamy. -> buduje usługi serwisu wykorzystując remarketing, który ułatwia kierowanie reklam z danej tematyki do osób wcześniej już zainteresowanych danym zagadnieniem.

Wyjaśnić należy, iż technologie remerketingowe stosują pliki cookie w dostarczaniu reklam spersonalizowanych. Trafiając na kolejne strony użytkownik uzyska reklamę sprofilowaną w oparciu o informacje oglądane na wcześniejszych stronach. Odpowiednio reklama wyświetlana na stronach serwisu budowana może być o wcześniej uzyskane informacje o użytkowniku, zaczerpnięte z jego dotychczasowych zachowań i poszukiwań produktów. W celu świadczenia przez administratora usług oraz ich ulepszania i analizy, posługuje się on usługami i narzędziami innych podmiotów, m.in.: google analytics. w serwisie używane są narzędzia google analitycs dostarczane przez google inc. z siedzibą w usa (dalej: google) – usługa analityczna, wykonywana przy wykorzystaniu plików cookies. informacje wytworzone przez pliki cookie na temat korzystania przez użytkownika z serwisu dostępne są pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze google w usa.
Ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy w zakresie analizy, optymalizacji i sprawnego działania naszych usług oraz do tych celów nasze usługi korzystają z opcji śledzenia zwanej „Facebook Pixel“, którą zapewnia serwis społecznościowy Facebook obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook“).
W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Operator Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jedyne co możemy zrobić, to doradzić Państwu, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dotyczącym polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, a w ich braku skontaktowali się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

8. Postanowienia końcowe polityki wykorzystywania plików cookies

Zmiany przepisów prawnych, rozwój serwisu, jak również postęp technologiczny mogą spowodować konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez Operatora Serwisu polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, Operator Serwisu poinformuje o nich Użytkowników Serwisu natychmiast, w ramach zakładki „Polityka prywatności”.
Operator zachęca wszystkich Użytkowników do śledzenia Polityki Prywatności w każdym przypadku połączenia się z Serwisem.
Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące stosowanej przez Operatora Serwisu polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: kontakt@twogecko.pl