fbpx
Polityka prywatności

Wprowadzenie poniższego opisu plików cookies, tzw. „ciasteczek” ma za zadanie m.in. zaznajomić
Państwa z zasadami ich umieszczania na komputerze, rodzajami plików wykorzystywanych przez nasz
serwis oraz metodami i możliwościami ich usuwania lub blokowania.

1. Co to są pliki cookies?

Termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych
narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych
osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i
łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)
stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podczas przeglądania witryny internetowej plik cookie
umieszczony w urządzeniu wyśle określoną informację do przeglądarki. Pliki cookies są obecnie bardzo
rozpowszechnione i wykorzystywane przez większość serwisów internetowych. W efekcie ich stosowania
serwisy te mogą być bardziej sprofilowane na działania korzystających z nich użytkowników. Szersze
informacje na temat działania plików cookies znajdują się m.in. na stronie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

2. Czym są pliki cookies zewnętrzne i wewnętrzne?

W serwisie możliwe jest wykorzystywanie zarówno plików wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Podmiotem
zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies wewnętrzne oraz uzyskującym
do nich dostęp jest TwoGecko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-354, ul. Synów Pułku 7/24,
dalej jako „Operator Serwisu”.

W przypadku plików zewnętrznych ich operatorem jest podmiot trzeci, niezależny od operatora serwisu.
W przypadku takich plików Operator serwisu nie korzysta z informacji dostarczanych przez takie pliki
cookie. Informacjami tymi zarządza wyłącznie dany podmiot trzeci zgodnie z jego polityką prywatności
oraz z jego własną polityką cookies.

3. Czym są pliki cookies tymczasowe i trwałe?

Operator serwisu może umieścić zarówno pliki cookie tymczasowe (session cookies), jak i trwałe
(persistent cookies). Pliki trwałe utrzymywane są po zamknięciu przeglądarki internetowej, natomiast
tymczasowe wygasają z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej i korzystania z serwisu.

4. Czy możliwe jest usuwanie i nieinstalowanie plików cookies?

Tak, użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

Przeglądarki internetowe pozwalać mogą także na blokowanie niektórych z plików cookies oraz na
korzystanie:

 • wyłącznie z tymczasowych plików cookie,
 • wyłącznie z trwałych plików cookie,
 • wyłącznie z wybranych przez użytkownika plików cookie,
 • wyłącznie plików cookie danego serwisu z pominięciem plików zewnętrznych.

Przeglądarki mogą również zablokować na żądanie użytkownika wszystkie pliki cookies.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W celu zablokowania lub usunięcia plików
cookies prosimy o zajrzenie do sekcji „Pomoc” w przeglądarce internetowej lub skontaktowanie się z
producentem tej przeglądarki. Poniżej przedstawiamy przykładowy instruktaż dla najpopularniejszych
przeglądarek:

Google Chrome:

 • Kliknij pasek narzędzi,
 • Wybierz „Ustawienia”
 • Na dole strony kliknij „Zaawansowane”
 • W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij „Ustawienia treści”

Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Zezwalaj witrynom na
zapisywanie danych w plikach cookie i ich odczytywanie (zalecane)” . Aby akceptować tylko
własne pliki cookies, zaznacz pole „Blokuj pliki cookie innych firm”.

Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” odznacz pozycję: „Zezwalaj
witrynom na zapisywanie danych w plikach cookie i ich odczytywanie (zalecane)”

Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w
przeglądarce Google Chrome. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w
przeglądarka internetowa Chrome znaleźć można na oficjalnej stronie Google.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0:

 • Kliknij „Narzędzia” na górze okna przeglądarki i wybierz „Opcje internetowe”
 • W oknie „Opcje internetowe” przejdź do zakładki „Prywatność”
 • Aby włączyć obsługę plików cookies: Ustaw suwak na poziom średni lub poniżej
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies: Przesuń suwak na samą górę, aby zablokować
  wszystkie pliki cookie

Wraz ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady Istnieje wiele
różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Internet Explorer.
Więcej informacji dotyczących ustawień należy poszukiwać na stronie producenta.

Zapobieganie zbieraniu i przechowywaniu informacji przez program Microsoft Edge:

 1. W przeglądarce Microsoft Edge wybierz pozycję Więcej > Ustawienia .
 2. Wybierz Wyświetl ustawienia zaawansowane.
 3. W obszarze Prywatność i usługi > Pliki cookie wybierz odpowiednią opcję:

Blokuj wszystkie pliki cookie uniemożliwia wszystkim witrynom internetowym zapisywanie plików
cookie na komputerze.

Blokuj tylko pliki cookie innych firm zezwala na pliki cookie z odwiedzanej witryny
internetowej, ale blokuje pliki cookie z zewnętrznych usług internetowych, takich jak
reklamy osadzone w odwiedzanych stronach internetowych.

Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce
Microsoft Edge. Więcej informacji dotyczących ustawień należy poszukiwać na stronie
producenta.

Mozilla Firefox:

 • Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Opcje”
 • Wybierz panel „Prywatność”
 • W sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy należy wybrać
  „będzie używał ustawień użytkownika”

Aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być zaznaczona wraz z
opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”.

Aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać odznaczona.

Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w
przeglądarce Mozilla Firefox. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w
przeglądarka internetowa Firefox znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Fundacji Mozilla.

Opera:

 • Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Ustawienia”, a następnie „Podstawowe”
 • W menu na dole znajduje się sekcja: „Ciasteczka”
 • W sekcji ciasteczka pozostają do wyboru cztery opcje: Aby włączyć obsługę plików
  cookies wybierz opcję „Akceptuj ciasteczka”

Aby wyłączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek”

Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w
przeglądarce Opera. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka
internetowa Opera znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Opera Software.

5. Czym skutkuje nie obsługiwanie plików cookies pochodzących z naszego serwisu?

Ograniczenie stosowania plików cookies w ustawieniach przeglądarki skutkować może
ograniczeniem wybranych funkcjonalności serwisu przykładowo – brakiem zapisu informacji
wprowadzonych przez Użytkownika Serwisu w formularzach, co oznaczać będzie konieczność
wprowadzania wszystkich informacji od nowa do wcześniej wypełnionych formularzy. Jeśli
obsługa plików cookie w przeglądarce została włączona, a mimo to nadal wyświetlany jest
komunikat błędu o wyłączonej obsłudze ciasteczek, sugerowane jest otwarcie nowego okna
przeglądarki. Zdarza się, że pliki cookie nie są poprawnie obsługiwane, gdy używanych jest
wiele kart w jednym oknie przeglądarki.

6. Jakimi plikami zarządza Operator Serwisu oraz jakie pliki umieszcza?

Pliki cookies pozyskiwane wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
  optymalizacji korzystania z tychże stron internetowych; w szczególności pliki te
  pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę
  internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
  musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. utrzymywania oraz korzystania w przyszłości przez Użytkownika z informacji
  wprowadzonych jednorazowo przez Użytkownika w formularzach, z których Użytkownik
  korzysta w Serwisie (tzw. flash cookies – dostępne tylko po stronie komputera
  klienta).

  Ponadto Operator Serwisu uzyskuje dane o czynnościach Użytkownika na stronach
  serwisu w celach prowadzenia statystyk co pozwala na optymalizację treści serwisu i
  działania udostępnianych aplikacji.

7. Inne możliwości wykorzystywania plików cookie w serwisie

Oprócz powyższych działań Operator Serwisu:

-> korzysta w serwisie również z usługi Google Adwords. Funkcja śledzenia konwersji w
systemie AdWords korzysta z plików cookie. Funkcja ta dodaje pliki cookie po kliknięciu
wyświetlanej użytkownikowi reklamy, w konsekwencji czego dochodzi do monitorowania
przeprowadzonej sprzedaży albo innych konsekwencji wyświetlanej reklamy. -> buduje usługi
serwisu wykorzystując remarketing, który ułatwia kierowanie reklam z danej tematyki do osób
wcześniej już zainteresowanych danym zagadnieniem.

Wyjaśnić należy, iż technologie remerketingowe stosują pliki cookie w dostarczaniu reklam
spersonalizowanych. Trafiając na kolejne strony użytkownik uzyska reklamę sprofilowaną w
oparciu o informacje oglądane na wcześniejszych stronach. Odpowiednio reklama
wyświetlana na stronach serwisu budowana może być o wcześniej uzyskane informacje o
użytkowniku, zaczerpnięte z jego dotychczasowych zachowań i poszukiwań produktów.

Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki
umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Operator
Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę
prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie
odpowiedzialności. Jedyne co możemy zrobić, to doradzić Państwu, by przed skorzystaniem
z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dotyczącym polityki
prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały
stworzone, a w ich braku skontaktowali się z redakcją danej strony celem uzyskania
informacji na ten temat.

8. Postanowienia końcowe polityki wykorzystywania plików cookies

Zmiany przepisów prawnych, rozwój serwisu, jak również postęp technologiczny mogą
spowodować konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez Operatora
Serwisu polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce,
Operator Serwisu poinformuje o nich Użytkowników Serwisu natychmiast, w ramach zakładki
„Polityka prywatności”.

Operator zachęca wszystkich Użytkowników do śledzenia Polityki Prywatności w każdym
przypadku połączenia się z Serwisem.

Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące stosowanej
przez Operatora Serwisu polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym
dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej
informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: kontakt@twogecko.pl

Zaznaczamy, iż zmiana podmiotu pełniącego rolę obsługującego politykę plików cookies nie
powoduje żadnych modyfikacji co do dotychczasowych zasad i metod prowadzenia tej
polityki.

Jeżeli użytkownik nie akceptuje zmiany podmiotu, może usunąć wszelkie pliki cookies z
własnego urządzenia oraz nie korzystać z plików cookies w przyszłości zarówno w związku
z używaniem strony internetowej, jak i aplikacji pobieranych z jej pomocą. W takim
przypadku jednak ograniczenie stosowania plików cookies w ustawieniach przeglądarki
skutkować będzie ograniczeniem wybranych funkcjonalności serwisu.